Miljø og klima

UN Global Compact

Film om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Filmen blev vist i forbindelse med åbning af konferencen “UN Global Compact Leaders Summit” i New York.

Technical information

Video om nyt smøresystem til skibe, der reducerer smøreolie-forbruget med op til 40% og kan reducere brændstofforbruget med op til 1,5%.

Public hearing kick off videos

Region Hovedstaden skulle afholde en række borgerhøringer og havde brug for film som afsæt til en inspirerende debatter om henholdsvis uddannelse, miljø og trafik.

EfficienSea

Østersøen er truet og har stærkt behov for hjælp, hvis havet ikke skal dø (video).

Offshore turbines

Siemens wanted to have a film produced about safe behavior on – and around – the offshore turbines.

Green Growth Leaders

Introduktionsfilm til international konference om miljø og klima for Green Growth Leaders.

Risk Film

Se hurtige eksempler på arbejdsmiljø- og sikkerhedsfilm udviklet af landets mest erfarne producent på området.

Call or Write for a meeting

You can also send an SMS to +45 20 75 60 96

Klaus Schiang-Franck

Creative Manager / CEO

Write Klaus

+45 33 63 73 01

Marcus Mandal

Director

Write Marcus
+45 33 63 73 02

Jan Heidebo

Directorr

Write Jan

+45 33 63 73 00

Scroll to Top