Dokumentar

Hejre 3D animation

I denne 3D-animation følger vi konstruktion og installation af Hejre-platformen i Nordsøen.

On a string

Sikkerhedsfilm, der skal styrke bevidstheden hos folk, der arbejder i højden, om faldsikringsudstyrs brug og vigtige betydning.

Beware of the ears!

Med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling som gennemgående person fortæller vi, hvor vigtigt det er at passe på sin hørelse, når man arbejder i larm.

Public hearing kick off videos

Region Hovedstaden skulle afholde en række borgerhøringer og havde brug for film som afsæt til en inspirerende debatter om henholdsvis uddannelse, miljø og trafik.

EfficienSea

Østersøen er truet og har stærkt behov for hjælp, hvis havet ikke skal dø (video).

Offshore turbines

Siemens wanted to have a film produced about safe behavior on – and around – the offshore turbines.

Hejre Jacket

I 2014 gik DONG Energy i gang med opbygningen af det nye oliefelt Hejre. I dokumentar følger vi konstruktion og installation af Hejre-platformen.

According to Plan

Vær beredt! Det kan stå som et motto for det arbejde der udføres på Falcks træningscentre rundt om i hele verden.
I denne film præsenteres træning i krisehåndtering.

Post-check of doors

Da DSB skulle indføre ny afgangsprocedure for togførere og lokomotivførere gik denne film rundt til samtlige medarbejdere i de to personalegrupper, og medvirkede til en gnidningsfri overgang til den nye procedure.

Call or Write for a meeting

You can also send an SMS to +45 20 75 60 96

Klaus Schiang-Franck

Creative Manager / CEO

Write Klaus

+45 33 63 73 01

Marcus Mandal

Director

Write Marcus
+45 33 63 73 02

Jan Heidebo

Directorr

Write Jan

+45 33 63 73 00

Scroll to Top